Ådans Vänner

Är du en Ådvän?

Det är vi med! Vår målsättning är att genom beprövade och nyfunna innovativa metoder gynna sjöfågelstammarna i landskapet Åland. Vi vill vända den negativa populationstrend som sjöfågelstammarna i dagsläget har. Vårt mål är även att dela med oss av de beprövade metoder som fungerat bäst för fler att anamma.

 • Ådtak

  Ådtaken skyddar ådan när den ruvar och minskar även risken att äggen upptäcks.

  Bygg ditt eget Ådtak
 • Ådvakt

  Ådvakterna bemannar vår ejderkoloni på Båtskären under hela häckningsperioden. Deras främsta uppgift är att skydda ådorna från predation.

 • Ådkoja

  Ådkojan är vår station. Det har varit en lotsstation sedan 1850-talet som var nära att förfalla när vi inledde restaurering av byggnaderna.

Följ oss för mer Ådungar

Östersjöns sista ejdrar

Under säsongen 2022 gjorde vi en kortfilm om vårt projekt Ådans Vänner i samarbete med Flygfoto Åland och finansierat av Östersjöprojektet. Se den för att få veta mer om ejderns utsatta situation i Östersjön.